Στο κέντρο «ΛΟΓΟθεραπεία» χρησιμοποιείται ένα ευρύ φάσμα δοκιμασμένων και αναγνωρισμένων ψυχομετρικών εργαλείων, τα οποία είναι μεταφρασμένα και σταθμισμένα στον ελληνικό πληθυσμό.


PECS (σύστημα επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων)
Είναι ένα πρόγραμμα επικοινωνίας, που επιτρέπει σε παιδιά και ενήλικες με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος και άλλες διαταραχές επικοινωνίας χωρίς λειτουργικό ή κοινωνικά αποδεκτό λόγο, να αρχίσουν να επικοινωνούν. Τα παιδιά εκπαιδεύονται μέσα από τις θεραπείες, έτσι ώστε να μπορούν να πλησιάζουν και να δείχνουν την εικόνα του αντικειμένου που επιθυμούν στο άτομο με το οποίο θέλουν να επικοινωνήσουν και να την ανταλλάσουν με το επιθυμητό αντικείμενο. Αρχικά μαθαίνουν να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας μόνο μια εικόνα και στη συνέχεια μαθαίνουν να συνδυάζουν εικόνες, έτσι ώστε να μάθουν διάφορες γραμματικές δομές, σημασιολογικές σχέσεις και λειτουργίες επικοινωνίας. Με αυτό τον τρόπο ξεκινούν τη διαδικασία της επικοινωνίας.

TEΑCCH (Θεραπεία και Εκπαίδευση Παιδιών με Αυτισμό και διαταραχές επικοινωνίας)
Ξεκίνησε το 1966 από το τμήμα Ψυχιατρικής της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ. Είναι ένα πρόγραμμα εναλλακτικής εκπαίδευσης για παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, που ενσωματώνει παρεμβάσεις στο περιβάλλον, το ημερήσιο πρόγραμμα, το αντικείμενο εργασίας και επικοινωνίας.

ABA (εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς)
Είναι το σύστημα θεραπείας του αυτισμού που βασίζεται στις αρχές της συμπεριφορικής, δηλαδή μέσω της ανταμοιβής και των συνεπειών. Αναφέρεται σε πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με ΔΑΦ (διαταραχή αυτιστικού φάσματος)

Τouch And Say (Άγγιξε και Πες)
Η μέθοδος είναι ένα σύστημα χειρονομιών που η κάθε μια αντιπροσωπεύει ένα φώνημα. Το κάθε φώνημα έχει μια συγκεκριμένη χειρονομία που βασίζεται στον τρόπο, τόπο και ηχηρότητα του φωνήματος. Οι χειρονομίες παρουσιάζουν την οπτική, απτική και κιναισθητική αναπαράσταση κάθε φωνήματος και ενισχύουν σημαντικά την μνήμη εργασίας ενεργοποιώντας τον οπτικοχωρικό συνδυασμό και το φωνολογικό κύκλωμα. Επηρεάζουν επίσης και την ταχύτητα επεξεργασίας των πληροφοριών. Χρησιμοποιείται με επιτυχία για την ανάπτυξη δεξιοτήτων λόγου, ομιλίας, ανάγνωσης και γραφής στην προσχολική και σχολική ηλικία.

Εικονογραφική Μέθοδος (Δώρα Μαυρομάτη)
Η εικονογραφική μέθοδος είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιείται για την διευκόλυνση της απομνημόνευσης της ορθογραφίας μέσω των εικονογραφημάτων. Πρόκειται για μία πρωτότυπη μέθοδο, η οποία διαφοροποιείται από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας που ακολουθούνται στο σχολείο. Χρησιμοποιείται σε παιδιά με δυσλεξία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (πχ. δυσορθογραφία). Τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται να απομνημονεύσουν την ορθογραφία των λέξεων και επομένως κάνουν πολλά ορθογραφικά λάθη ακόμα και σε λέξεις που έχουν συστηματικά διδαχθεί. Η εικονογραφική μέθοδος βοηθά τα παιδιά αυτά να απομνημονεύσουν την ορθογραφία των λέξεων καθώς αντικαθιστά τα γράμματα με εικόνες.